BubbeLtroubadours

Bubbeltroubadours werkt in muziekprojecten

Per project staat een NL talige liedtekst zanger centraal, waarin zijn minder bekende liederen aanbod komen.
We stappen als het ware in de bubbel van…….
Op dit moment zitten we in de bubbel van Boudewijn de Groot;
we zijn van plan om aan het einde van 2022 met het project Boudewijn naar buiten te treden. (zie Muziek)

Kenmerkend voor Bubbeltroubadours is dat er per project gezocht wordt naar nieuwe muzikanten wordt gezocht.
De samenstelling kan dus wisselend zijn, maar de inhoud blijft NL talig.

Opties voor volgende projecten (zie Projecten)